Valná hromada

19.05.2020 19:08

Program Valné hromady SK Jedovnice, z.s.,

 která se bude konat dne 7.6.2020 v 16:00 v Kinosále KD Jedovnice

 

  1. Zahájení
  2. Schválení:
    1. Programu VH
    2. Jednacího řádu VH
  3. Volba pracovního předsednictva VH
  4. Volba Návrhové a Mandátové komise
  5. Zpráva o činnosti Výkonného výboru za 2019
  6. Zpráva o činnosti Kontrolní komise za 2019
  7. Účetní uzávěrka za rok 2019
  8. Zpráva mandátové komise o účasti delegátů a usnášeníschopnosti VH
  9. Návrh a schválení změn ve stanovách spolku SK Jedovnice
  10. Volba členů Výkonného výboru
  11. Volba členů Kontrolní komise
  12. Návrh usnesení
  13. Diskuse
  14. Schválení usnesení
  15. Závěr

Občerstvení zajištěno.